Besøg af Slesvig-Holstens ministerpræsident

10.10.2012

Slesvig-Holstens ministerpræsident Torsten Albig besøgte i dag Folketinget, hvor han blev modtaget af Folketingets formand Mogens Lykketoft.

Mogens Lykketoft og Torsten Albig
Foto: Hasse Ferrold

Den 12. juni 2012 blev Torsten Albig (SPD) ministerpræsident for en landsregering bestående af SPD, De Grønne og det danske mindretals parti SSW. Det var et resultat af landdagsvalget i maj, hvor de tre partier fik henholdsvis 22, 10 og 3 mandater. Albig har i sine offentlige udtalelser lagt megen vægt på et godt forhold til Danmark. Det kendetegner i særlig grad mindretalspolitikken, hvor han går ind for at genindføre ligestillingen af det danske mindretals skoler m.h.t. elevtilskud.

Torsten Albig er i København 9. – 11. oktober og blev i dag også modtaget af H.M. Dronningen i Christian IX's Palæ.

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [02.05.2017]