Møde i Det Udenrigspolitiske Nævn

10.10.2012

Det Udenrigspolitiske Nævn holder møde torsdag den 11. oktober 2012 kl. 10.00. Fra regeringen deltager udenrigsministeren og forsvarsministeren.

Følgende emner er på dagsordenen:

  • Situationen i Mellemøsten 
  • Internationale operationer 
  • Kapacitetsopbygning i Østafrika 
  • Spørgsmål 11 og 12 
  • Spørgsmål 13 og 14 
  • Københavnsprocessen vedrørende behandling af tilbageholdte
  • Cuba 

Derudover vil Nævnet modtage orientering om statsministerens møde med den islandske statsminister i Reykjavik den 27. august, møder i Kina den 10.-13. september og samtaler i New York den 26. september samt om udenrigsministerens samtaler i Letland og Estland den 27.-28. august, deltagelse i uformelt nordisk udenrigs- og forsvarsministermøde i Bodø den 2.-3. september, deltagelse i nordisk-baltisk udenrigsministermøde i Vilnius den 3.-4. september, møde med den islandske udenrigsminister i Reykjavik den 14. september samt bilaterale samtaler i margenen af FN’s generalforsamling i New York den 23.-28. september.

 

 

Se flere nyheder fra Folketinget