Ny beretning om forvaltningen af eksterne lektorers og undervisningsassistenters ansættelsesforhold er afgivet

19.09.2012

Statsrevisorerne har den 19. september 2012 afgivet beretning nr. 19/2011 om forvaltningen af eksterne lektorers og undervisningsassistenters ansættelsesforhold med denne bemærkning:

Universiteterne har adgang til at ansætte eksterne lektorer og undervisningsassistenter i tidsbegrænsede stillinger. De studerende får derigennem mulighed for at få adgang til erhvervsrelevant praktisk viden, og universiteterne får lettere ved at planlægge undervisningen. Ansættelserne sker i deltidsstillinger som videnskabeligt personale uden pligt til forskning. I gennemsnit varetager disse personalegrupper ca. ¼ af universiteternes undervisning.

Omfanget af de eksterne lektorers og undervisningsassistenters deltidsansættelse er fastsat ved forskellige timelofter på henholdsvis 100, 500 og 780 timer årligt. I mange tilfælde overholder universiteterne ikke timelofterne. Arbejdsmarkedets regler for tidsbegrænset ansættelse overholdes i flere tilfælde heller ikke, idet ansættelserne ofte forlænges mere end 2 gange.

Statsrevisorerne finder det mindre tilfredsstillende, at universiteterne i vid udstrækning ikke overholder reglerne for, hvordan eksterne lektorer og undervisningsassistenter skal ansættes, og hvor meget de må undervise.

Statsrevisorerne finder det ikke tilfredsstillende, at Styrelsen for Universiteter og Internationalisering, Uddannelsesministeriet og Finansministeriet ikke har sikret sig:

  • at universiteterne overholder reglerne
  • at reglerne er tidssvarende, administrerbare og fungerer efter hensigten.

Statsrevisorerne forventer, at Finansministeriet er opmærksom på disse problemstillinger ved kommende overenskomstforhandlinger.

Ministrenes svarfrist: 2 mdr.  

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]