Ny beretning om Kriminalforsorgens vedligeholdelse af bygninger

19.09.2012

Statsrevisorene offentliggør i dag beretning nr. 18/2011 om Kriminalforsorgens vedligeholdelse af bygninger

Formålet med beretningen om Kriminalforsorgens vedligeholdelse af bygninger er at vurdere, om Kriminalforsorgen og Justitsministeriet har sikret, at fængsler og arresthuse er blevet vedligeholdt effektivt i perioden 2008-2011, så de er i god og sikkerhedsmæssig forsvarlig stand. Det har Rigsrevisionen undersøgt ved at besvare følgende spørgsmål:

  • Har Kriminalforsorgen planlagt og prioriteret vedligeholdelsesopgaverne, så midlerne anvendes optimalt?
  • Har Kriminalforsorgen opgjort behovet for vedligeholdelse på en måde, der sikrer gennemsigtighed?
  • Har Justitsministeriet fulgt aktivt op på, om fængsler og arresthuse er i god og sikkerhedsmæssig forsvarlig stand?

Beretningen og statsrevisorernes bemærkning til beretningen kan ses fra ca. kl. 16.30 på Statsrevisorernes hjemmeside.

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]