Finansudvalgets arbejde med forslaget til finanslov for 2013

27.08.2012

Folketingets Finansudvalg har godkendt en tidsplan for behandlingen af finanslovsforslaget (FFL). I følge tidsplanen bliver forslaget endeligt vedtaget den 19. december 2012.

Udvalgsmøde. Fotograf: Anders Hviid 
Førstebehandlingen af finanslovsforslaget fandt sted torsdag den 4. oktober 2012 og Finansudvalget afgav betænkning over forslaget den 25. oktober. Andenbehandlingen er sat til den 15. november og 3. behandling finder sted den 18. og 19. december 2012. Den 6. december 2012 skal Finansudvalget ifølge tidsplanen afgive tillægsbetænkning over lovforslaget. Tillægsbetænkningen indeholder en række ændringsforslag fra ministeren og fra partierne. Læs mere om det neden for.

De politiske forhandlinger om næste års finanslov er på plads

Aftalerne om finansloven blev afsluttet den 11. november 2012. Herefter fremsættes de forslag til lovændringer, der følger af aftalerne, med henblik på at de kan behandles uden for meget hastværk i Folketinget. Folketinget har nemlig en regel om, at der skal gå 30 dage fra, at et lovforslag bliver fremsat, til det bliver endeligt vedtaget.

Forlig om finansloven

Nogle år laver regeringen et forlig om hele finansloven med et eller flere partier, hvor forligspartneren står bag alle forslagets indtægter og udgifter. Hvis det ikke lykkes, forsøger regeringen i stedet at lave et såkaldt kludetæppeforlig. Det sker f.eks. ved, at regeringen indgår en aftale med et parti om miljøområdet og en aftale med et andet parti om det sociale område, osv. I år indgik regeringen aftale om finansloven med Enhedslisten.

Da de sidste aftaler var på plads, stillede finansministeren en række ændringsforslag, som gennemfører de aftaler, regeringen har indgået med Enhedslisten. Finansministeren oversendte ændringsforslagene til Folketinget den 19. november. Andre medlemmer af Folketinget har også stillet ændringsforslag til lovforslaget. Folketinget stemmer om alle disse ændringsforslag ved 3. behandlingen af forslaget.

Senest ugen inden vedtagelsen af finansloven fremsender finansministeren en række konjunkturbestemte ændringsforslag. Det forventes i år at ske den 12. december 2012. Konjunkturbetingede ændringsforslag kan overordnet set forklares som ændringsforslag, der følger af ændringer i konjunkturvurderingen.

Om lovforslaget

Lovforslaget er delt op i en række paragraffer, som dækker hver sit område. § 1 vedrører Dronningen, § 2 Kongehuset, § 3 Folketinget, § 5 Statsministeriet, § 6 Udenrigsministeriet, osv.

Finansministeren fremsatte lovforslaget den 27. august 2012 som lovforslag L 193.

Selve forslagets indhold blev først gransket i Finansudvalget og en række fagudvalg. Det foregik som såkaldte tekniske gennemgange. Disse gennemgange går ud på at give folketingsmedlemmerne mulighed for at sætte sig grundigt ind i, hvad tallene i forslaget dækker over. Medlemmerne drøfter ikke forslaget politisk i denne fase.

Forslaget var til 1. behandling i Folketingssalen den 6. september. Ved Folketingsårets udløb mandag den 1. oktober bortfaldt lovforslaget. Det sker for alle lovforslag, der ikke er vedtaget inden det tidspunkt.

Derfor fremsatte finansministeren forslaget en gang til, nu som lovforslag nr. L 1. Eftersom forslaget allerede havde været drøftet af ordførerne under førstebehandlingen af L 193 den 6. september, var førstebehandlingen af L 1 den 4. oktober blot en formalitet, hvor ingen af ordførerne tog ordet.

Torsdag den 15. november var finanslovforslaget til 2. behandling i Folketingssalen. 2. behandlingen var en kort affære, hvor ingen af ordførerne tog ordet. 2. behandlingen sluttede med, at formanden henviser forslaget til Finansudvalget igen.

Først ved 3. behandlingen, når de politiske aftaler er indgået og en række ændringsforslag er stillet, bliver forslaget og ændringsforslagene debatteret i Folketingssalen igen, og medlemmerne bruger mange timer i Salen på at stemme om de mange ændringsforslag.

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]