Dagsorden for statsrevisormøde i dag 29. august 2012 kl. 13.30

29.08.2012

1. Nye beretninger

  • Beretning nr. 16/2011 om undervisningen på universiteterne
  • Beretning nr. 17/2011 om aktiviteter og udgifter i praksissektoren

Beretningerne og Statsrevisorernes bemærkninger til beretningerne bliver offentliggjort ca. kl. 16.30 på Statsrevisorernes hjemmeside

2. Opfølgning på beretninger vedr. 2011

3. Fortsatte opfølgning på tidligere beretninger der ikke er afsluttede

4. Administrative sager

  • Evaluering af Statsrevisorernes besigtigelsesrejse til Bolivia 5.-12. august 2012
  • Planlægning af temadebat 19. september 2012

5. Notater fra rigsrevisor

6. Statsrevisorernes eventuelle anmodninger om nye undersøgelser

7. Eventuelt

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]