Møde i Det Udenrigspolitiske Nævn

28.08.2012

Det Udenrigspolitiske Nævn holder møde onsdag den 29. august 2012 kl. 14.00. Fra regeringen deltager udenrigsministeren.

Følgende emner er på dagsordenen:

  • Syrien 
  • Egypten 
  • Forhandlingerne om en international våbenhandelstraktat 
  • Instruktion til FN’s generalforsamling 

Derudover vil Nævnet modtage orientering om statsministerens, udenrigsministerens og forsvarsministerens deltagelse i NATO-topmødet i Chicago den 20.-21. maj 2012, udenrigsministerens møde med Spaniens udenrigsminister i Madrid den 19. juni 2012, statsministerens og udenrigsministerens bilaterale samtaler i forbindelse med Rio+20-konferencen i Rio den 20.-22. juni 2012 samt udenrigsministerens møde med Ghanas udenrigsminister i København den 21. august 2012.

 

 

Se flere nyheder fra Folketinget