Folketingets Præsidium besøgte Washington

25.06.2012

Folketingets Præsidium besøgte Washington fra den 18. – 21. juni for bl.a. at mødes med den øverste politiske ledelse i Kongressen.

Under besøget i Washington mødtes Præsidiet med formanden for Repræsentanternes Hus, John Boehner, og med det ledende demokratiske kongresmedlem, Steny Hoyer, som gennem årene har gjort meget for det dansk-amerikanske samarbejde.

Folketingets Præsidium hos Speaker Boehner
Præsidiet og Danmarks ambassadør i USA Peter Taksøe-Jensen
til møde hos Speaker Boehner.


Emnerne for møderne var den politiske og økonomiske situation i Europa, USA's rolle som økonomiske vækstmotor, det forestående amerikanske præsidentvalg og forholdet mellem Europa og USA.

Folketingets Præsidium til møde hos Steny Hoyer
Præsidiet til møde hos Steny Hoyer, hvor der fra begge sider blev
udtrykt stor glæde over den tætte relation.

Præsidiet deltog også i en rundbordssamtale på det anerkendte Johns Hopkins University om den økonomiske krise.

Folketingets Præsidium på Johns Hopkins University
Folketingets formand, Mogens Lykketoft i gang med sit oplæg om
den økonomiske krise på Johns Hopkins University.


I samtalen deltog foruden politikere en række forskere og økonomer, som drøftede den globale økonomiske krise.

Herudover mødtes Præsidiet med en lang række politikere, rådgivere, økonomer og tænketanke, hvor emnerne for møderne dels var europæisk politik fra et amerikansk perspektiv, den økonomiske krise, international demokratiudvikling, den amerikanske valgkamp og forholdet mellem USA og Kina.

For yderligere oplysninger kontakt:
Pressesekretær Peter Krab, tlf.: 33 37 34 51

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]