Dagsorden for statsrevisormøde i dag 20. juni 2012 kl. 13.30

20.06.2012

1. Nye beretninger

  • Beretning nr. 14/2011 om DSB’s anskaffelse og færdiggørelse af IC4- og IC2-tog
  • Beretning nr. 15/2011 om Danmarks bistandssamarbejde med Bolivia

Beretningerne og Statsrevisorernes bemærkninger til beretningerne bliver offentliggjort ca. kl. 16.00 på Statsrevisorernes hjemmeside

2. Opfølgning på beretninger vedr. 2011

3. Administrative sager

  • Statsrevisorernes besigtigelse af forsvaret oktober 2012
  • Statsrevisorernes deltagelse i Folkemødet på Bornholm 15. juni 2012
  • Statsrevisorernes besigtigelsesrejse til Bolivia
  • Udpegning af sætterigsrevisor

4. Notater fra rigsrevisor

5. Statsrevisorernes anmodninger om nye undersøgelser

6. Eventuelt

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]