Ny beretning om Danmarks bistandssamarbejde med Bolivia

20.06.2012

Statsrevisorerne offentliggør i dag beretning nr. 15/2011 om Danmarks bistandssamarbejde med Bolivia

Bistandssamarbejdet med Bolivia har de senere år været præget af beslutningen om, at Danmark skulle udfase bistanden i 2013. Med den nuværende udviklingsministers indikationer af at bistanden til Bolivia vil fortsætte, er denne beslutning sat i bero. Hovedparten af Rigsrevisionens revision er gennemført, mens der stadig var planer om at udfase bistanden. Formålet med beretningen er at belyse, hvordan Udenrigsministeriet har forvaltet samarbejdet med Bolivia i denne situation under hensyn til principperne for samarbejde med partnerlande og bistandens bæredygtighed. Det har Rigsrevisionen undersøgt ved at besvare følgende 2 spørgsmål:

  • Har Udenrigsministeriets samarbejde og dialog med Bolivia fulgt principperne om langsigtede partnerskaber og gensidig ansvarlighed?
  • Har Udenrigsministeriet haft fokus på at sikre bæredygtigheden af bistandsprogrammerne i Bolivia?

Beretningen og Statsrevisorernes bemærkning til beretningen kan ses fra ca. kl. 16.00 på Statsrevisorernes hjemmeside.


 

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]