Ny beretning om DSB's anskaffelse og færdiggørelse af IC4- og IC2-tog

20.06.2012

Statsrevisorerne har den 20. juni 2012 afgivet beretning nr. 14/2011 om DSB's anskaffelse og færdiggørelse af IC4- og IC2-tog med denne bemærkning:

Statsrevisorerne har anmodet om denne undersøgelse af, hvordan DSB siden maj 2009 har arbejdet med at anskaffe og færdiggøre IC4- og IC2-tog. Baggrunden er, at leveringen af togene har været særdeles forsinket, primært på grund af problemer hos leverandøren AnsaldoBreda. De første IC4-tog skulle have været leveret i 2003, og alle tog skulle være leveret og sat i drift i 2006. I maj 2009 havde DSB mistet tilliden til, at AnsaldoBreda kunne levere IC4- og IC2-togene til den aftalte tid og i den aftalte kvalitet. DSB indgik derfor et forlig med AnsaldoBreda om, at DSB – mod en økonomisk kompensation på 2,25 mia. kr. – færdiggør de tog, som AnsaldoBreda leverer i ufærdig stand.

Statsrevisorerne bemærker, at der – trods DSB’s indsats – fortsat er problemer med at få togene leveret til den aftalte tid og i den aftalte kvalitet. Ultimo april 2012 var der leveret 47 IC4-togsæt ud af de aftalte 83 togsæt, og der var leveret 4 IC2-togsæt ud af de aftalte 23 togsæt.

Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at anskaffelsen af IC4- og IC2-togene endnu ikke har givet de forbedringer af fjerntogs- og regionaltogstrafikken, som var tilsigtet.

Statsrevisorerne kritiserer:

  • at DSB har undervurderet opgaven som togproducent. DSB har således ikke en plan for, hvordan og hvornår man vil færdiggøre togene, så de kan indsættes i passagertogtrafikken med de funktioner og den driftsstabilitet, der er forudsat. Transportministeriet har dog i 2011 taget initiativ til, at det eksterne konsulentfirma Atkins har udarbejdet en række anbefalinger, som DSB bygger det videre arbejde på.
  • at DSB ikke ved, om udgifterne til færdiggørelsen af togene og leje af erstatningsmateriel kan holdes inden for kompensationen på 2,25 mia. kr. På trods heraf orienterede DSB i maj 2009 Transportudvalget om, at man ville anvende 500 mio. kr. af kompensationen på en rettidighedsplan, hvilket ligger helt uden for opgaven med at færdiggøre togene. Desuden er DSB efter forliget begyndt at anvende pengene uden at have opnået bevillingsmæssig hjemmel.
  • at Transportministeriet har ført et tilsyn med DSB, der er helt utilstrækkeligt i forhold til IC4-/IC2-sagens økonomiske væsentlighed og risici. Ministeriet har fx ikke fulgt op på, om kompensationen fra AnsaldoBreda kunne dække udgifterne til at gøre togene færdige.
    Statsrevisorerne vil følge op på, hvordan Transportministeriet styrker tilsynet med DSB og eventuelt ændrer opgavefordelingen mellem ministeriet og DSB ved materielanskaffelser.

Ministerens svarfrist: 2,5 mdr.

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]