Ny beretning om DSB's anskaffelse og færdiggørelse af IC4- og IC2-tog

20.06.2012

Statsrevisorerne offentliggør i dag beretning nr. 14/2011 om DSB's anskaffelse og færdiggørelse af IC4- og IC2-tog

Formålet med beretningen er at vurdere, om DSB som togkøber og togproducent og DSB Vedligehold som underleverandør har taget nødvendige tiltag, så DSB hurtigst muligt inden for de økonomiske rammer kan indsætte de færdige IC4- og IC2 tog i passagertrafikken, og om Transportministeriet som ejer af DSB har ført et tilfredsstillende overordnet tilsyn. Det har Rigsrevisionen undersøgt ved at besvare følgende spørgsmål:

  • Har DSB som togkøber og DSB Vedligehold som underleverandør taget hurtige og målrettede tiltag for at få togene leveret til den aftalte tid og i den aftalte kvalitet?
  • Har DSB som togproducent planlagt og gennemført færdiggørelsen af togene, så DSB inden for de økonomiske rammer hurtigst muligt kan indsætte dem i passagertrafikken?
  • Har Transportministeriet som ejer af DSB ført et tilfredsstillende overordnet tilsyn med, hvordan DSB anskaffer og færdiggør togene?

Beretningen og Statsrevisorernes bemærkning til beretningen kan ses fra ca. kl. 16 på Statsrevisorernes hjemmeside.

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]