Ny beretning om indkøb af sygehusmedicin er afgivet

16.05.2012

Statsrevisorerne har den 16. maj 2012 afgivet beretning nr. 13/2011 om indkøb af sygehusmedicin med denne bemærkning:

Statsrevisorerne anmodede om denne undersøgelse af indkøb af sygehusmedicin på baggrund af oplysninger om, at medicinen kunne indkøbes til lavere priser, bl.a. i Norge og England.

Regionernes udgifter til sygehusmedicin steg med 15 % fra 2006 til 2007. Regeringen og Danske Regioner nedsatte derfor en arbejdsgruppe, som skulle udarbejde forslag til, hvordan udgifterne til sygehusmedicin kunne reduceres. Regionernes nettoudgifter til sygehusmedicin steg fra ca. 3,9 mia. kr. i 2007 til ca. 4,9 mia. kr. i 2008 og udgjorde ca. 5,8 mia. kr. i 2010.

Arbejdsgruppen afgav rapport i maj 2009 og anbefalede et referenceprissystem som i Norge og England, hvor sygehusmedicin ifølge rapporten er 7-10 % billigere end i Danmark.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse indgik imidlertid kort efter en aftale med Lægemiddelindustriforeningen (Lif) om prisloft og prisreduktioner for sygehusforbeholdte lægemidler i Danmark. Aftalen skulle medføre en rabat på 5 %, men den realiserede rabat blev kun på 3 %.

Statsrevisorerne kritiserer:

  • at ministeriet indgik en prisaftale med Lif uden at inddrage Danske Regioner, som har større indsigt i anvendelse og indkøb af medicin
  • at ministeriet ikke har taget initiativ til at genforhandle prisaftalen med Lif, skønt den forventede rabat ikke fuldt ud er opnået.

Statsrevisorerne konstaterer:

  • at ministeriet ikke fulgte arbejdsgruppens anbefaling
  • at ministeriet tog hensyn til, at Lif ikke ønskede et referenceprissystem, og at den indgåede prisaftale tog udgangspunkt i et aftaleudkast udarbejdet af Lif
  • at aftalen med Lif havde andre formål end at opnå lavere priser, bl.a. at støtte forskning i den danske lægemiddelindustri
  • at der fortsat er grundlag for at spare på udgifterne til sygehusmedicin
  • at regionerne har centraliseret indkøb af sygehusmedicin via Amgros, hvilket giver et godt grundlag for at opnå yderligere besparelser, såfremt der etableres mere ensartet brug af sygehusmedicin på tværs af regionerne.

Ministerens svarfrist: 4 måneder

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]