EU-landenes parlamenter kræver større demokratisk kontrol med EU's finanspolitik

24.04.2012

Finanspolitikken er en kerneopgave for EU’s nationale parlamenter. Alle parlamenter har derfor støttet Folketingets Europaudvalgs forslag om større demokratisk kontrol med EU-kommissionen, der som følge af den økonomiske krise har fået større indflydelse på medlemslandenes finanspolitik.

Europaudvalget har under EU-formandskabet stillet en række forslag om styrkelse af den parlamentariske kontrol, og Europaudvalget har nået sit mål: ”Vi har fået Kommissionens ord for, at den vil besvare skriftlige henvendelser fra de nationale parlamenter på alle områder og stille sig til rådighed for debatter i de nationale parlamenter om de finanspolitiske henstillinger, som Kommissionen vedtager. Desuden vil Kommissionen i højere grad synliggøre de nationale parlamenters indflydelse på ny EU-lovgivning. Det er alt sammen redskaber, som vi nationale parlamentarikere kan bruge til at styrke den parlamentariske kontrol med EU. Nu får vi i Folketinget - og i alle andre EU-landes parlamenter – en direkte dialog med Kommissionen og ikke kun en dialog via vores regeringer”, siger Eva Kjer Hansen (V), Formand for Folketingets Europaudvalg. 
 

De danske forslag blev støttet af 160 parlamentarikere fra hele Europa i denne uge, da Folketinget afholdte politisk topmøde for EU’s nationale parlamenter i København. 
 

”Selvom vi kan være uenige om, hvor meget EU skal blande sig i medlemslandenes økonomiske politik, kan alle nationale parlamenter være enige om, at den demokratiske kontrol skal styrkes i samme takt, som vi styrker den fælles koordination af så følsomt et område som finanspolitikken. Det har kommissionen også forstået. Jeg tror aldrig, den har imødekommet de nationale parlamenter så meget som det sker her”, siger Eva Kjer Hansen.

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]