Nordisk Råds journaliststipendier 2012

12.04.2012

Nordisk Råd uddeler igen i år en række journaliststipendier som kan søges af nordiske journalister.

Nordisk Råd uddeler igen i år en række journaliststipendier, som kan søges af nordiske journalister. Stipendiet er indstiftet for at øge journalisters interesse og mulighed for at rapportere om forholdene i de nordiske lande og om nordisk samarbejde . Der er således et ønske om at skabe en mere bred debat om nordiske forhold og det nordiske samarbejde Nordisk Råd fejrer sit 60 års jubilæum i 2012. Dette jubilæum er derfor et prioriteret tema ved uddelingen af journaliststipendierne i år. Under temaet kan man f.eks. tænke sig bud på, hvordan Nordisk Råd skulle se ud, hvis det skulle etableres i dag, om rollen som parlamentarisk organisation har ændret sig samt et fremadrettet blik for Nordisk Råds rolle i fremtiden.

S
tipendiet uddeles i samtlige nordiske lande. Stipendiet gives til en eller flere journalister fra en avis, et tidsskrift, radio eller tv. Freelancejournalister kan også søge. Ved uddelingen tages hensyn til, om ansøgeren har en dokumenteret interesse for nordisk samarbejde og for Norden i øvrigt. Får man støtte, skal der efterfølgende indsendes en kort rapport om stipendiets anvendelse, vedlagt de journalistiske produkter. Journalister, der har modtaget stipendiet inden for de sidste tre år, kan ikke søge.

Ansøgningsskema kan fås ved henvendelse hos Nordisk Råd, Den Danske Delegation, Christiansborg, 1240 København K, tlf. 33 37 59 55, e-post: nrpost@ft.dk. I ansøgningsskemaet skal man beskrive, hvordan stipendiet tænkes anvendt, ligesom der skal redegøres for publiceringsform og rejseplan. Stipendiet skal bruges inden et år efter uddelingen. Ansøgningsfristen er den 7. maj 2012. Der kan forventes svar i løbet af juni måned.

Nordisk Råd forbeholder sig ret til at anvende de opnåede resultater, som vil blive honoreret efter sædvanlig freelancetakst.

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]