Ny beretning om effektiv udnyttelse af gymnasielærernes arbejdstid er afgivet

18.04.2012

Statsrevisorerne har den 18. april 2012 afgivet beretning nr. 11/2011 om effektiv udnyttelse af gymnasielærernes arbejdstid med denne bemærkning:

Statsrevisorerne har bedt om denne undersøgelse af gymnasielærernes arbejdstid. Beretningen handler om lærernes arbejdstid på almene gymnasier, handelsgymnasier og tekniske gymnasier, hvor 90 % af de i alt 132.000 gymnasieelever bliver undervist. Landets gymnasielærere udfører ca. 12.500 årsværk, og udgiften til lønninger er ca. 6,6 mia. kr. årligt.

Lærernes arbejdstid på de almene gymnasier var i 2010/2011 fordelt således:

- 22 % på undervisning
- 29 % på forberedelse
- 18 % på øvrig tid til fx studievejledning og lektiecafé
- 16 % på at rette opgaver
- 7 % i forbindelse med eksamen
- 8 % på pauser, pædagogisk administrative opgaver og reduktion i arbejdstiden.

Lærernes arbejdstid på erhvervsgymnasierne viste en tilsvarende fordeling. På erhvervsgymnasierne undervises der dog lidt mere end på de almene gymnasier. Hvis der på de almene gymnasier var en tilsvarende undervisningstid, ville antallet af lærere kunne reduceres med knap 1.000 årsværk.

Statsrevisorerne konstaterer, at lærernes undervisningstid på de danske gymnasier er bemærkelsesværdig lav. Lærerne bruger således mere tid på forberedelse end på undervisning. Statsrevisorerne bemærker endvidere, at de danske gymnasielæreres undervisningstid er mindst (22 %) blandt alle OECD-lande (gns. 41 %) – selv om man må tage forbehold for internationale forskelle i opgørelsesmetoder, gymnasieuddannelser og arbejdstidsbestemmelser.

Statsrevisorerne konstaterer, at der er få muligheder for ledelsesmæssige prioriteringer, idet gymnasielærernes arbejdstid primært er bestemt af lovgivning og overenskomster. Således er lærernes tid til forberedelse alene udtryk for et forhandlingsresultat, selv om det ville være rimeligt at differentiere forberedelsestiden, fx med hensyn til lærernes erfaring, kravene i forskellige fag, klassestørrelse og elevsammensætning.

Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at gymnasierne ikke har en effektiv og mere målrettet styring af lærerresurserne. Ministerierne bør derfor arbejde målrettet på at give gymnasiernes ledelser bedre mulighed for prioritering af lærerresurserne.

Ministrenes svarfrist: 3 mdr.

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]