Første fælles møde for de nordiske statsrevisorer

21.03.2012

Nordiske revisionskomitéer Christiansborg marts 2012

De danske statsrevisorer var 19. marts 2012 værter for det første møde for statsrevisorer i Norden. Statsrevisorerne i Finland, Færøerne, Grønland, Island, Norge, Sverige og Åland deltog.

Baggrunden er, at de parlamentariske revisionskomitéer opgaver og funktion er så unikke, at man må søge til revisionskomitéer i andre lande for at finde inspiration til udvikling og bedste praksis.

På mødet drøftede man

  • Nytte og brug af revisionen – revisionskomitéernes relationer til parlament, ministre og medier.
  • Revisionskomitéernes arbejdsform og adgang til revision.
  • Revisionskomitéernes relationer til rigsrevisionerne.
  • Revisionens rolle i forbindelse med regeringernes krisehåndtering.

Deltagerne satte stor pris på muligheden for at udveksle viden og erfaringer om statslig revision. Der er både forskelle og ligheder på den måde, man har indrettet den statslige revision i de nordiske lande, hvoraf mange er historisk betingede. Når revisionskomitéerne mødes igen, vil drøftelserne handle om aktuelle revisionssager, fx revisionskomitéernes revision af bankpakker og privatiseringsprocesser samt formidling af revisionsresultater til borgerne.

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]