Dagsorden for statsrevisormøde i dag 8. februar 2012, kl. 13.30

08.02.2012

1. Nye beretninger

  • Beretning nr.7/2011 om fusionen af skatteforvaltningen (II)
  • Beretning nr. 8/2011 om kvalitetsindsatser på sygehusene

Beretningerne og Statsrevisorernes bemærkninger bliver offentliggjort ca. kl. 16.30 her på Statsrevisorernes hjemmeside

2. Opfølgning på beretninger vedr. 2010

3. Opfølgning på beretninger vedr. 2011

4. Fortsat opfølgning på tidligere beretninger der ikke er afsluttede

5. Administrative sager

  • Temadebat om Offentlige-Private Partnerskaber (OPP)
  • Seminar for nordiske revisionskomitéer 19. marts 2012
  • Rejseplan for besøg hos Statsrevisorerne i Finland 7.-8. maj 2012
  • Statsrevisorernes nye praksis med at offentliggøre anmodninger om nye undersøgelser

6. Notater fra rigsrevisor

7. Statsrevisorernes anmodninger om nye undersøgelser

8. Eventuelt

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]