Møde i Det Udenrigspolitiske Nævn

01.02.2012

Det Udenrigspolitiske Nævn holder møde torsdag den 2. februar 2012 kl. 13.45. Fra regeringen deltager udenrigsministeren.

Følgende emner er på dagsordenen:

  • Ikke-spredning og nedrustning
  • Pirater
  • Syrien

Derudover vil Nævnet modtage orientering om udenrigsministerens besøg i USA den 14.-15. december 2011, og udenrigsministerens møder afholdt i København med EU’s udenrigsrepræsentant den 10. januar 2012, Cyperns udenrigsminister den 11. januar 2012, Polens udenrigsminister den 11. januar 2012 samt Sydkoreas udenrigsminister den 19. januar 2012.

 

 

Se flere nyheder fra Folketinget