Ny beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen er afgivet

18.01.2012

Statsrevisorerne har den 18. januar 2012 afgivet beretning nr. 5/2011 om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen med denne bemærkning:

Der er i de senere år iværksat en række initiativer til forbedring af kræftbehandlingen i Danmark. Der er bl.a. iværksat 3 kræftplaner og pakkeforløb for kræftpatienter, og kræftområdet er i perioden 2007-2010 tilført øgede bevillinger på ca. 6,8 mia. kr.

Statsrevisorerne kritiserer, at Sundhedsministeriet og regionerne ikke har etableret et fyldestgørende grundlag for at vurdere, om de mange initiativer og de tilførte bevillinger reelt har resulteret i en bedre kræftbehandling, herunder kortere ventetid på behandling og stigende overlevelse blandt kræftpatienter.

Et sådant grundlag er vigtigt for den politiske og ledelsesmæssige prioritering af sundhedsvæsenets fortsatte indsats for at styrke kræftbehandlingen.

Beretningen viser bl.a.:

  • Sundhedsministeriet har ikke fastsat mål for, hvilke resultater regionerne skal opnå for bevillingerne på kræftområdet, og ministeriet har heller ikke opstillet mål for kvaliteten i kræftbehandlingen eller patienternes overlevelse.
  • Sundhedsministeriet har derimod opstillet mål for kræftpatienters maksimale ventetid og mål for forløbstider for patienter i pakkeforløb, men ministeriet har ikke etableret en overvågning af, om målene overholdes. Statsrevisorerne konstaterer, at Sundhedsministeriet nu vil overvåge de maksimale ventetider og forløbstiderne, men bemærker at overvågningen burde have været etableret for længst.
  • Det har alene været muligt at vurdere, om der er sket en forbedring i kvaliteten af behandlingen på 1 ud af de 3 kræftformer, der er undersøgt i beretningen. Regionerne har således sikret en bedre behandling af lungekræft, hvor tiden fra henvisning til behandling er blevet kortere. Regionerne lever dog ikke op til målet om, at 85 % af lungekræftpatienterne skal være behandlet inden for 42 dage, og der er regionale forskelle på, hvor hurtigt patienterne bliver behandlet.
  • Kvaliteten af kræftbehandlingen i Danmark kan forbedres. Sammenlignet med 5 andre lande har danske patienter med lungekræft, kræft i æggestokkene eller tyktarms- og endetarmskræft den dårligste overlevelse. Der ses dog en positiv udvikling, idet flere patienter end tidligere overlever det første år efter, at diagnosen er stillet.


Ministerens svarfrist: 4 måneder.

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]