Dagsorden for statsrevisormøde i dag 24. august 2011 kl. 13.30

14.12.2011

1. Nye beretninger
a. Beretning nr. 3/2011 om sygehusbyggerier
b. Beretning nr. 4/2011 om statens sikring af grundvandet mod pesti-cider
Statsrevisorernes bemærkninger til beretningerne bliver offentliggjort ca. kl. 16.30 her på hjemmesiden under Nyheder. Beretningerne kan ses på Rigsrevisionens hjemmeside fra kl. 16.30

2. Sager til Endelig betænkning 2010 (opfølgning på beretninger der ikke er afsluttede)
a. Beretning nr. 8/2010 om forsvarets økonomistyring
Behandles på baggrund af forsvarsministerens redegørelse af 24. oktober 2011 og rigsrevisors notat af 24. november 2011
b. Beretning nr. 9/2010 om rejsekortprojektet
Behandles på baggrund af transportministerens redegørelser af 4. juli 2011 25. oktober og rigsrevisors notat af 25. november 2011

3. Fortsatte sager til Endelig betænkning 2010 (opfølgning på tidligere beretninger, der ikke er afsluttede)
a. Beretning nr. 11/2007 om sikring og udvikling af kvaliteten af universitetsuddannelserne
Behandles på baggrund af rigsrevisors fortsatte notat af 28. november 2011
b. Beretning nr. 10/2009 om Det Arabiske Initiativ
Behandles på baggrund af rigsrevisors fortsatte notat af 1. december 2011
 
4. Administrative sager
a. Plan for Statsrevisorernes besigt, temadebatter mv.  2012-2014
b. Henvendelse fra Grønland

5. Notater fra rigsrevisor
a. Den Europæiske Revisionsrets årsberetning 2010

6. Notatønsker (evt. anmodninger om nye undersøgelser)

7. Eventuelt

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]