Møde i Det Udenrigspolitiske Nævn

19.12.2011

Det Udenrigspolitiske Nævn holder møde tirsdag den 20. december 2011 kl. 12.00. Fra regeringen deltager udenrigsministeren.

Følgende emner er på dagsordenen: 

  • Besvarelse af spørgsmål 3 om Ukraine 
  • Internationale operationer 

Derudover vil Nævnet modtage orientering om udenrigsministerens møde med Armeniens udenrigsminister den 24. november 2011 i København, udenrigsministerens og udviklingsministerens møder i Afghanistan den 25.–26. november, udenrigsministerens møde med den franske udenrigsminister den 30. november 2011 i Paris, udenrigsministerens deltagelse i den internationale Afghanistan-konference den 5. december 2011 i Bonn, udenrigsministerens deltagelse i OSCE-udenrigsministermøde den 6.–7. december 2011 i Vilnius samt udenrigsministerens deltagelse i NATO-udenrigsministermøde den 7.-8. december 2011 i Bruxelles. 

Se flere nyheder fra Folketinget