Valg af ny ombudsmand

25.11.2011

Rigsadvokat Jørgen Steen Sørensen indstilles til at blive valgt til Folketingets ombudsmand.

Folketingets Retsudvalgs underudvalg vedr. valg af ny ombudsmand har i dag indstillet til Retsudvalget, at Retsudvalget indstiller til Folketinget, at Rigsadvokat Jørgen Steen Sørensen vælges som Folketingets ombudsmand fra og med den 1. februar 2012.

Folketingets nuværende ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen anmodede den 3. juni 2011 om at fratræde hvervet ved udgangen af januar 2012. Desuden følger det af ombudsmandslovens § 1, stk. 1, at efter hvert folketingsvalg samt ved embedsledighed vælger Folketinget en ombudsmand.

Underudvalget består af retsordførerne Karsten Lauritzen (V), Ole Hækkerup (S), Peter Skaarup (DF), Jeppe Mikkelsen (RV), Anne Baastrup (SF), fmd., Pernille Skipper (EL), Simon Emil Ammitzbøll (LA) og Tom Behnke (KF) nst. fmd.

Retsudvalget vil på sit møde den 1. december 2011 afgive en betænkning med denne indstilling til Folketinget.

For yderligere information kontakt formand for Retsudvalget Anne Baastrup (SF) 33 37 44 02.

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]