Dagsorden for statsrevisormøde i dag 16. november 2010 kl. 13.15

16.11.2011

1.  Nye beretninger

a.      Beretning nr. 14/2010 om statens overførsler til kommuner og regioner i 2010

b.     Beretning nr. 15/2010 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2010

c.      Beretning nr. 16/2010 om revisionen af statsregnskabet for 2010

Statsrevisorernes bemærkninger til beretningerne bliver offentliggjort ca. kl. 16 her på Statsrevisorernes hjemmeside
under Nyheder. Beretningerne kan ses på Rigsrevisionens hjemmeside fra kl. 13.15.

2.  Fortsatte sager til Endelig betænkning 2010 (opfølgning på tidl. beretninger, der ikke er afsluttede)

a.      Beretning nr. 2/2007 om it-understøttelsen af sygehusenes opgaver
        Behandles på baggrund af rigsrevisors fortsatte notat af 8. november 2011

3.  Administrative sager

a.      Mødeplan 2012

b.     Offentliggørelser af titler på beretninger

c.      Opsamling på temadebat 26. oktober 2011 om Statsrevisorernes normerende profil

4.  Notater fra rigsrevisor

5.  Notatønsker (evt. anmodninger om nye undersøgelser)

6.  Eventuelt

 

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]