Ny beretning om revisionen af statsregnskabet for 2010

16.11.2011

Statsrevisorerne afgiver i dag ca. kl. 16 beretning nr. 16/2010 om revisionen af statsregnskabet for 2010

Rigsrevisionen har revideret regnskabet og afgiver denne beretning om revisionen af statsregnskabet for 2010 til Statsrevisorerne i henhold til § 17, stk. 1 i rigsrevisorloven. Det fremgår af loven, at rigsrevisor undersøger fuldstændigheden af statsregnskabet og sammenholder bevillings- og regnskabstal og afgiver en beretning herom til Statsrevisorerne. Beretningen indeholder således resultatet af revisionen af statens regnskaber for 2010, herunder revisionen af de enkelte ministerområder og rigsrevisor erklærer sig om, hvorvidt statsregnskabet for 2010 er rigtigt.

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen kan ses fra ca. kl. 16 her på hjemmesiden under Nyheder.


Beretningen kan ses på Rigsrevisionens hjemmeside fra kl. 13.15

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]