Ny beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2010 er afgivet

17.11.2011

Statsrevisorerne afgav den 16. november beretning nr. 14/2010 om statens overførsler til kommuner og regioner i 2010 med denne bemærkning:

Statens overførsler til kommuner og regioner udgør knap halvdelen af statens driftsudgifter og er et væsentligt udgiftsområde. I 2010 udbetalte Socialministeriet, Beskæftigelsesministeriet, Integrationsministeriet og Indenrigs- og Sundhedsministeriet 334,5 mia. kr. til kommuner og regioner.

Overførslerne omfattede statsrefusion af kommunernes udgifter på 174,1 mia. kr. (til bl.a. beskæftigelsesindsatsen over for ledige, kontanthjælp, integrationsydelse, sygedagpenge og folkepension), bloktilskud og særtilskud til kommuner på 80,9 mia. kr. samt statstilskud til regionerne til finansiering af sundhedsområdet mv. på 79,5 mia. kr.

Statsrevisorerne konstaterer med tilfredshed, at regnskaberne for statens overførsler til kommuner og regioner i 2010 samlet set er rigtige, at der generelt er en betryggende regnskabsaflæggelse, og at ministeriernes tilsyn med statsrefusionen er tilfredsstillende.

Statsrevisorerne har bemærket en positiv udvikling i forhold til regnskabet for 2009 på følgende områder:

  • Beskæftigelsesministeriet – og de øvrige ministerier – har som hovedregel overholdt de fastsatte frister for behandling af revisionsberetningerne for de kommunale regnskaber for 2009.
  • Det tværministerielle samarbejde er styrket med henblik på at få en mere ensartet afrapportering fra de kommunale revisorer om den udførte revision.

Statsrevisorerne har dog også bemærket, at kommunernes tilsyn med dele af beskæftigelsesindsatsen, der udføres af andre aktører, ikke er helt tilfredsstillende. Kommunerne har således:

  • ikke i tilstrækkelig grad tilset, at andre aktører overholder persondataloven, så de lediges personoplysninger er sikret fortrolighed
  • endnu ikke fået etableret det it-system, der i 2009 blev forudsat etableret for at understøtte beskæftigelsesindsatsen.

Ministrenes svarfrist: 2 mdr.

Se hele beretningen her

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]