Møde i Det Udenrigspolitiske Nævn

22.11.2011

Det Udenrigspolitiske Nævn holder møde onsdag den 23. november 2011 kl. 09.30. Fra regeringen deltager udenrigsministeren og forsvarsministeren.

Følgende emner er på dagsordenen:

  • Iran 
  • Syrien 
  • Internationale operationer 

Derudover vil Nævnet blive orienteret om en lang række bilaterale og multilaterale møder, som statsministeren og udenrigsministeren har gennemført siden regeringens tiltrædelse. 

Se flere nyheder fra Folketinget