Statsrevisorbemærkning til beretning om ulovlig opkrævning af ejendomsskatter

26.10.2011

Statsrevisorernes bemærkning til beretning nr. 2/2011 om ulovlig opkrævning af ejendomsskatter

Statsrevisorerne har bedt om denne undersøgelse af årsagerne til, at SKAT har forvaltet i strid med ejendomsskatteloven i perioden 2005-2010.

Som led i skattestoppet vedtog Folketinget i 2002 at ændre ejendomsskatteloven med den hensigt at begrænse stigningerne i ejendomsskatten. Ved en fejl blev lovens tekst imidlertid ikke udformet i overensstemmelse med lovens hensigt. Det betød, at nogle grundejere fik nedsat eller helt slap for at betale ejendomsskat.

Statsrevisorerne kritiserer kvaliteten af det lovarbejde, som Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Skatteministeriet præsterede ved udformningen af teksten i ejendomsskattelovens § 1, stk. 5. Det lovforberedende arbejde burde have sikret, at lovens tekst stemte overens med lovens hensigt om at begrænse – ikke nedsætte – stigningen af ejendomsskatten, og burde have omfattet konsekvensberegninger.

Da SKAT i 2004 blev bekendt med, at nogle grundejere stort set slap for at betale ejendomsskat, valgte man at ændre det it-system, som beregnede grundskatteloftet, i stedet for at ændre lovgrundlaget. SKATs ændrede praksis var lovstridig og fortsatte i en årrække – trods gentagne advarsler fra egne medarbejdere og eksterne parter.

Statsrevisorerne påtaler:

  • at SKAT – uden at inddrage juridisk ekspertise og uden at involvere samarbejdspartnere i Indenrigs- og Sundhedsministeriet og kommuner – besluttede, at der alene var tale om et it-problem, som skulle løses ved at ændre it-systemet
  • at SKAT ikke fulgte hurtigt og grundigt nok op på de advarsler fra interne og eksterne parter, som man modtog i perioden 2007-2009
  • at SKAT var alt for lang tid om at stoppe den ulovlige praksis. Den ulovlige praksis blev først lovliggjort ved en lovændring i december 2010. Det vil koste staten ca. 1,2 mia. kr., som skal betales tilbage til de berørte grundejere – ikke fordi det var lovens hensigt, men på grund af en uprofessionel, egenrådig og passiv forvaltning i SKAT.
    Statsrevisorerne påtaler skarpt, at SKAT først i april 2010 orienterer Skatteministeriet og skatteministeren og først i maj 2010 orienterer Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Ministerens svarfrist: 2 mdr.

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [19.06.2017]