Finansudvalgets arbejde med forslaget til finanslov for 2012

24.10.2011

Finansudvalget har nu vetaget en tidsplan for det videre arbejde med forslaget til finanslov for 2012. Arbejdet fortsætter ind i januar 2012. Derfor har Folketinget vedtaget en midlertidig bevillingslov.

Udvalgsmøde. Fotograf: Anders Hviid

Folketinget har vedtaget en midlertidig bevillingslov

Finansudvalget har godkendt en tidsplan for behandlingen af finanslovsforslaget (FFL). I følge tidsplanen bliver forslaget først endeligt vedtaget i januar 2012 og i den situation siger grundloven, at Folkeitinget skal vedtage en midlertidig bevillingslov for det kommende finansår.

Den midlertidige bevillingslov blev enstemmigt vedtaget den 8. december 2011 og hedder efter stadfæstelsen Lov nr.1169 af 14. december 2011.

Fordi forslag til finanslov for 2012 ikke blev færdigbehandlet inden finansårets begyndelse, blev der efter grundlovens § 45, stk. 2, fremsat forslag til en midlertidig bevillingslov for 2012.

Tidsplanen for FFL 2012

Tidsplanen kan downloades fra boksen download i højre spalte. Førstebehandlingen af finanslovsforslaget fandt sted torsdag den 10. november 2011, og Finansudvalget afgiav betænkning over forslaget den 17. november 2011.

Andenbehandling fandt sted den 22. november 2011 og 3. behandling finder sted den 19. og 20. januar 2012.

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [19.06.2017]