Mogens Lykketoft er ny formand for Folketinget

30.09.2011

Et enigt Folketing har i dag peget på Mogens Lykketoft som ny formand for Folketinget. Det skete ved det såkaldte sættemøde i Folketingssalen, hvor alle folketingsgrupper enstemmigt pegede på Mogens Lykketoft som ny formand.

 

Desuden blev der valgt fire næstformænd, som sammen med formanden udgør Folketingets Præsidium. De fire blev Bertel Haarder (V), Søren Espersen (DF), Marianne Jelved (RV) og Holger K. Nielsen (SF). 

Tinget skulle også vælge tingsekretærer. De valgte blev Lars Christian Lilleholt (V), Karen Klint (S), Bent Bøgsted (DF) og Anne Baastrup (SF). Tingsekretærerne leder møderne i salen, hvis formanden eller næstformændene ikke kan være til stede. Tingsekretærerne hjælper også til ved afstemninger og underskriver vedtagne love sammen med Folketingets formand.

I første omgang er de alle valgt for fire dage, da der ved Folketingets åbning den 4. oktober igen skal vælges en ny formand, næstformænd og tingsekretærer.

Mogens lykketoft afløser Thor Pedersen på posten.

Efter valget holdt den nyvalgte formand sin takketale, som kan læses her.

Mogens Lykketofts takketale ved valget som formand for Folketinget

Det talte ord gælder

Når man som jeg har haft sin daglige gang i Folketinget i mere end 30 år og haft hen ved tusind kolleger gennem årene, så tør jeg sige at politikere er langt, langt bedre end deres rygte. Det helt gennemgående træk hos medlemmer af Folketinget på tværs af partierne er ærlig stræben efter at gavne de mennesker, der har vist os deres tillid; at tage ansvar for helheden; at gøre Danmark til et bedre sted at leve og virke.

Netop derfor er det en meget, meget stor ære, efter alle disse år med mange forskellige hverv i folkestyrets tjeneste, at blive valgt til Folketingets formand.

Jeg vil sige en varm tak til alle Tingets medlemmer for den enstemmige opbakning.

Jeg glæder mig til arbejdet, uanset om det varer 4 dage, 4 år eller et helt andet tidsrum. Det er en ny og spændende udfordring at føje til de forrige.

Jeg glæder mig til samarbejdet i det nye Præsidium, hvoraf et flertal har været her langt det meste af min tid i herinde – og som jeg alle kender som gode kolleger.

Vi har hver vore politiske holdninger og synspunkter.

Men vores opgave i Præsidiet er at sikre alle medlemmer af Folketinget de bedste arbejdsvilkår, - at understøtte et godt, grundigt og seriøst lovgivningsarbejde og at formidle samarbejde mellem Folketinget og den kommende regering.

Det vil jeg gøre mig den yderste umage for.

Succeskriteriet er, at hver enkelt af jer kollegaer på tværs af partiskel føler, at formanden og Præsidiet er jeres tillidsmænd.

Men succeskriteriet er også, at Huset leverer gode arbejdsvilkår for de mange kompetente medarbejdere og sikrer godt samarbejde mellem ansatte og folkevalgte.

Vi skal kort sagt bidrage til, at dette Hus endnu mere bliver et opløftende arbejdssted, som vi med stolthed kan vise frem for gæster fra ind- og udland – og som vi kan rejse ud i verden og lade andre inspireres af.

Jeg håber, at jeg kan løfte min del af opgaven med den nødvendige omtanke, den nødvendige humor og kun det mest nødvendige temperament. 

Se flere nyheder fra Folketinget