De første møder efter nyvalg

26.09.2011

Folketingets første møde blev afholdt torsdag den 29. september, kl. 12. Fredag den 30. september kl. 13 godkender Folketinget valget.

 

Folketingets første møde blev afholdt torsdag den 29. september. Mødet blev indledt med, at der under ledelse af aldersformanden, Bertel Haarder, blev valgt en midlertidig formand, nemlig Mogens Lykketoft /S). 

Endvidere blev der valgt et foreløbigt udvalg på 21 medlemmer til prøvelse af valgene, der har til opgave at gennemgå bl.a. valghandlingen og valgklager samt afgive en indstilling til det samlede Folketing om godkendelse af valgene. Dette udvalg er nu gået i gang med sit arbejde.

Udvalgsarbejdet afsluttes med, at udvalget afgiver en såkaldt betænkning og indstilling om godkendelse af valgene.

Når betænkningen og indstillingen er afgivet, kan Folketinget afholde sit andet møde fredag den 30. september, kl. 13.

Her vil Folketinget som første punkt stemme om indstillingen fra Udvalget til Prøvelse af Valgene. Når Tinget har stemt om/godkendt indstillingen, vil den midlertidige formand udsætte mødet, med henblik på at nye medlemmer kan underskrive en højtidelig forsikring om at ville holde grundloven.

Når dette er sket genoptages mødet i Salen med valg af formand, fire næstformænd og fire tingsekretærer. Dette kaldes også, at Folketinget sættes.

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [12.02.2018]