Dagsorden for statsrevisormøde i dag 24. august 2011 kl. 13

24.08.2011

1. Nye beretninger
a. Beretning nr. 10/2010 om Kriminalforsorgens initiativer til forebyggelse af dømtes tilbagefald til kriminalitet
b. Beretning nr. 11/2011 om DRG-systemet

Statsrevisorernes bemærkning til beretningerne bliver offentliggjort senest kl. 16 her på Statsrevisorernes hjemmeside under Nyheder.
Beretningerne kan ses på Rigsrevisionens hjemmeside fra kl. 16

2. Sager til Endelig betænkning 2010 (opfølgning på beretninger der ikke er afsluttede)
a. Beretning nr. 2/2010 om sygehusenes økonomi i 2009
Behandles på baggrund af indenrigs- og sundhedsministerens redegørelse af 3. maj 2011, finansministerens redegørelse af 2. maj 2011 og rigsrevisors notat af 27. maj 2011

b. Beretning nr. 3/2010 om betaling til medlemmer af statslige kollegiale organer
Behandles på baggrund af økonomi- og erhvervsministerens redegørelse af 18. april 2011, kulturministerens redegørelse af 1. juni 2011, videnskabsministerens redegørelse af 1. juni 2011, indenrigs- og sundhedsministerens redegørelse af 6. juni 2011, finansministerens redegørelse af 7. juni 2011,
undervisningsministerens redegørelse af 7. maj 2011 og rigsrevisors notat af 30. juni 2011

c. Beretning nr. 4/2010 om elektroniske patientjournaler på sygehusene
Behandles på baggrund af indenrigs- og sundhedsministerens redegørelse af 28. juni 2011 og rigsrevisors notat af 28. juli 2011

d. Beretning nr. 5/2010 om modkøb ved køb af forsvarsmateriel hos udenlandske leverandører
Behandles  på baggrund af forsvarsministerens redegørelse af 30. maj 2011, økonomi- og erhvervsministerns redegørelse af 31. maj 2011 og rigsrevisors notat af 28. juni 2011

e. Beretning nr. 6/2010 om ministres og kommissionsmedlemmers rejser
Behandles på baggrund af samtlige ministres redegørelser og rigsrevisors notat af 8. august 2011

f. Beretning nr. 7/2010 om satsningen på ph.d.-uddannelse
Behandles på baggrund af videnskabsministerens redegørelse af 27. juni 2011 og rigsrevisors notat af 27. juli 2011

3. Fortsatte sager til Endelig betænkning 2010 (opfølgning på tidligere beretninger, der ikke er afsluttede)
a. Beretning nr. 10/2005 om Udlændingestyrelsens tildeling af studie- og erhvervsopholdstilladelser samt forretningsvisa
Behandles på baggrund af rigsrevisors fortsatte notat af 28. juni 2011

b. Beretning nr. 7/2006 om effekten af regelforenklingsindsatsen
Behandles på baggrund af rigsrevisors fortsatte notat af 28. juni 2011

c. Beretning nr. 8/2006 om Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden
Behandles på baggrund af rigsrevisors fortsatte notat af 1. august 2011

d. Beretning nr. 15/2008 om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse
Behandles på baggrund af rigsrevisors fortsatte notat af 27. maj 2011

e. Beretning nr. 16/2008 om politireformen
Behandles på baggrund rigsrevisors fortsatte notat af 3. august 2011

4. Administrative sager
a. Udpegning af nyt medlem til Den Europæiske Revisionsret
b. Besøg hos de finske statsrevisorer 27.-28. september 2011
c. Afrapportering af Statsrevisorernes besigtigelse i Sydslesvig
d. Nordisk seminar 18.-19. august 2011 for sekretariaterne for statsrevisorerne
e. Folkemødet på Bornholm
f. Statsrevisorernes besigtigelsesrejse til Bolivia

5. Notater fra rigsrevisor

6. Notatønsker (evt. anmodninger om nye undersøgelser)

7. Eventuelt

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]