Ny beretning om DRG-systemet

24.08.2011

Statsrevisorerne offentliggør i dag kl. 16 beretning nr. 11/2010 om DRG-systemet

Formålet med beretningen om DRG-systemet er at undersøge, om Indenrigs- og Sundhedsministeriet og regionerne sikrer at data til udregning af takster har en tilfredsstillende kvalitet. Med data sigter vi til regionernes og sygehusenes fordeling af alle udgifter på afdelingerne, hvor patienterne modtager behandling (fordelingsregnskaberne), og til registrering af de ydelser og behandlinger, som patienterne modtager.

Det er undersøgt ved at besvare følgende spørgsmål:

  • Hvordan er DRG-systemet opbygget, og hvad bruger Indenrigs- og Sundhedsministeriet og regionerne systemet til?
  • Sikrer Indenrigs- og Sundhedsministeriet og regionerne, at sygehusene og afdelinger registrerer patienters sygdom og behandling med en tilfredsstillende kvalitet af de regnskaber, der viser fordelingen af udgifter til afdelingerne, som leverer ydelser og behandlinger til patienterne (fordelingsregnskaberne)?

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen kan ses fra kl. 16 her på hjemmesiden under Nyheder.

Beretningen kan ses på Rigsrevisionens hjemmeside fra kl. 16.

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]