Møde i Det Udenrigspolitiske Nævn

17.08.2011

Det Udenrigspolitiske Nævn holder møde torsdag den 18. august 2011 kl. 13.00. Fra regeringen deltager udenrigsministeren.

Følgende emner er på dagsordenen:

  • Syrien
  • Libyen
  • Arktisk strategi
  • Instruktion for den danske delegation til FN’s 66. Generalforsamling
  • Pirateri
  • Internationale operationer

Derudover vil Nævnet modtage orientering om udenrigsministerens møde med den rumænske udenrigsminister den 24. juni 2011 i København, udenrigsministerens besøg i Litauen den 30. juni 2011, udenrigsministerens deltagelse i Libyen-kontaktgruppemøde i Istanbul den 15. juli 2011 samt udenrigsministerens møde med den græske udenrigsminister den 10. august 2011 i København. 

Se flere nyheder fra Folketinget