Redegørelse for forløb omkring VM i enkeltstart og involvering af Christiansborg

29.06.2011

Der har været debat om afholdelse af VM i enkeltstart og ruten gennem Christiansborg. Her er Folketingets Administrations redegørelse om forløbet.

I dagene 19.-21. september 2011 afholdes der i København VM i cykelløb – enkeltstart. Arrangementet indebærer afspærring af hele indre by.

Folketinget er første gang informeret om projektet i en mail dateret den 23. maj 2011 fra Københavns Politi.

I mailen orienterede Københavns Politi om, at arrangementet indebærer en afspærring af hele den indre by i løbsdagene og om en række praktiske problemer i denne forbindelse. Af materialet fremgik det, at cykelruten gik gennem Rigsdagsgården. I mailen af 23. maj anmoder Københavns Politi Folketinget om at forholde sig til afspærring m.v. omkring Christiansborg.

Problemstillingen diskuteres på direktionsmødet i Folketingets Administration torsdag den 9. juni 2011. På denne baggrund meldes det pr. e-mail den 10. juni 2011 tilbage til Københavns Politi, Københavns Kommune og Jesper Worre fra DCU, at det vil være meget uhensigtsmæssigt med et cykelløb gennem Rigsdagsgården. Tidspunktet falder sammen med den altid store aktivitet i Rigsdagsgården forud for Folketingets åbning, og der er yderligere risikoen for sammenfald med et valg. Slots- og Ejendomsstyrelsen, som i denne sammenhæng repræsenterer bl.a. ministerierne, sendte en tilsvarende udtalelse til Københavns Politi suppleret med oplysninger om, at ruten gennem Slotsholmsgade hindrede adgang til ministerierne.

Jesper Worre fra DCU indbyder til et møde om sagen onsdag den 15. juni. Til mødet var indbudt Københavns Kommune, Københavns Politi, Folketingets Administration og Slots- og Ejendomsstyrelsen. Hverken Jesper Worre eller DCU mødte dog op til det indkaldte møde. Folketingets Administration er således ikke bekendt med Jesper Worres/DCUs synspunkter mv., da han ikke deltog i mødet. På mødet var konklusionen herefter, at arrangørerne skulle overveje en alternativ rute og melde tilbage til Folketinget senest den 24. juni.

I Berlingskes AOK tillæg den 17. juni 2011 er der en artikel om begivenheden og cykelruten, hvoraf det fremgår, at ruten påtænkes at løbe gennem Rigsdagsgården. Københavns Kommune beklager artiklens oplysninger og oplyser, at Folketingets Administration fortsat kunne påregne et svar senest fredag den 24. juni.

Fredag den 24. juni 2011 meddeler Københavns Kommune, at der er truffet beslutning om en ændret ruteføring. Det er således hverken Folketinget, der beslutter at ruten skal omlægges, eller Folketinget der foreslår en ruteføring, hvor der er brosten.

Der er på initiativ af Folketinget og Københavns Kommune aftalt nyt møde mellem parterne den 30. juni kl. 15 med henblik på afklaring af en række spørgsmål om rute, tilgængelighed til Folketinget og Slotsholmen under løbsdagene m.v. Folketinget forventer at Jesper Worre/DCU deltager i dette møde, således at der opnås almindelig enighed.

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]