Indiens parlamentsformand besøgte Folketinget

17.06.2011

Folketinget har haft besøg af Indiens parlamentsformand fru Meria Kumar, som stod i spidsen for en delegation på 13 politikere og embedsmænd. Under opholdet i Danmark besøger delegationen bl.a. Hendes Majestæt Dronningen og NOVO.

Besøg fra Indien

Om parlamentsformanden

Parlamentsformanden har en lang politisk karriere bag sig. Hun var minister for social retfærdighed fra 2004-2009 og minister for vandressourcer i 2009. Hun blev parlamentsformand for det indiske underhus (folkekammeret) efter valget i 2009. Tilbage i 1990’erne var hun i to perioder formand for Indiens største parti, Kongrespartiet.

Det indiske parlament

Indiens parlament består af to kamre etableret efter inspiration fra den britiske Westminstermodel. Overhuset (delstatskammeret) består af op til 250 medlemmer, hvoraf 12 er udpeget af præsidenten. De resterende udpeges af delstatsparlamenterne for en periode på seks år – hvert andet år er der valg til en tredjedel af pladserne. Underhuset (folkekammeret), som har størst indflydelse på lovgivningsprocessen, har 545 medlemmer: To udpeges af præsidenten, mens de øvrige 543 vælges for en femårig periode ved flertalsvalg i enkeltmandskredse. Det indiske parlament består p.t. af mere end 10 partier, hvilket efter valget i 2009 førte til dannelsen af en koalitionsregering ledet af Kongrespartiet. Næste parlamentsvalg finder sted senest i maj 2014.

Relationer mellem Danmark og Indien

Helt centralt for Danmarks bilaterale forhold til Indien er den såkaldte Fælles Kommission (Joint Commission), der blev nedsat i forbindelse med udenrigsministerens besøg i Delhi den 10. december 2010. Den danske og den indiske udenrigsminister underskrev en aftale, der nu udgør grundlaget for det bilaterale samarbejde. Aftalen medfører en betydelig styrkelse af et bredt samarbejde mellem Danmark og Indien og omfatter centrale sektorområder som søfart, landbrug, fødevarer og fiskeri, bioteknologi, miljø og energi, uddannelse, kultur samt informations- og kommunikationsteknologi og politisk dialog. Aftalen indeholder også en paragraf om styrket parlamentarisk samarbejde.

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]