Ny beretning om rejsekortprojektet er afgivet

18.06.2011

Statsrevisorerne afgav den 15. juni 2011 beretning nr. 9/2010 om rejsekortprojektet med denne bemærkning:

Formålet med rejsekortet er at gøre det nemmere at benytte den kollektive trafik ved at erstatte papirbilletten med et elektronisk rejsekort.

Rejsekort A/S blev stiftet i 2003. Selskabet har til opgave at etablere og drive rejsekortsystemet. Aktionærerne i Rejsekort A/S er DSB (50,1 % af aktierne), Metroselskabet I/S (8 %) og de regionale trafikselskaber (41,9 %).

Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at rejsekortprojektet er mindst 4 år forsinket. Rejsekortsystemet skulle have været taget i brug i 2009, men forventes først fuldt ud taget i brug i 2013. Forsinkelsen betyder, at formålet endnu ikke er indfriet, og at rejsekortsystemet vil give underskud i længere tid end forventet.

Statsrevisorerne kritiserer, at Rejsekort A/S ikke i tilstrækkelig grad har styret rejsekortprojektet med den professionalisme og omhu, der er nødvendig ved et så komplekst it-system som rejsekortsystemet.

I den forbindelse har Statsrevisorerne bemærket:

  • at der gik for lang tid, før der var en gensidig forståelse mellem Rejsekort A/S og leverandøren om, hvad der skulle leveres
  • at Rejsekort A/S’ projektstyring, risikostyring og -rapportering indtil 2008 var utilstrækkelig
  • at Rejsekort A/S først i midten af 2008 styrkede organisationen og opfølgningen over for leverandørens projektstyring og risikorapportering.

Ministerens svarfrist: 3 mdr.
 
Se hele beretningen her

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]