Søfartssikkerhed i Nordatlanten

16.05.2011

Hvordan sikrer vi tilfredsstillende beredskab i en region, som står overfor voksende økonomisk aktivitet – både i form af sejlads med turister og godstransport?

Med klimaforandringerne følger en øget søfart i de nordatlantiske farvande. Åbningen af de nordlige søruter og en øget trafik af krydstogtsskibe rummer et lovende økonomisk udviklingspotentiale. Den nordatlantiske region kan imidlertid ikke lukke øjnene for de store udfordringer, som denne udvikling stiller søberedskabet overfor. Det stiller krav om et styrket regionalt og internationalt samarbejde.

Derfor indbyder Nordisk Råd, Nordisk Atlantsamarbejde (NORA) og Vestnordisk Råd til en fælles konference, som stiller skarpt på de udfordringer og problemer, som søfarten står overfor i Nordatlanten.

Blandt de temaer, konferencen vil fokusere på, er Arktisk Råds søfartsaftale, som Arktisk Råd forventes at vedtage i næste måned i Nuuk. Hvad vil det nye samarbejde gå ud på? Hvilke fordele og ulemper indeholder det? Og hvad bør de næste skridt være i forhold til sørednings­samarbejdet?

Den aktuelle beredskabssituation i regionen vil blive analyseret. Hvordan er den aktuelle kapacitet i forhold til ulykker til søs? For store dele af regionen mangler der fortsat søkort. Hvad er konsekvensen – og hvad bør gøres?

Der er netop nu ved at blive lagt sidste hånd på et Nordatlantisk risikokort, som udvikles i regi af Nordisk Ministerråd. Risikokortet fokuserer på muligheden for en koordineret indsats, hvis en miljøforurening truer. Projektets konklusioner bliver præsenteret på konferencen.

Førende eksperter, fagfolk og politikere vil holde oplæg på konferencen, hvor deltagerne forventes at tælle parlamentsmedlemmer, ministre, fagfolk og eksperter i Norden.

Program

Torsdag den 9. juni 2011 i Nordens Hus i Torshavn, Færøerne
Moderator: Journalist Uni Arge, Færøerne.

Velkommen

8.30 Registrering og kaffe

9.00 Velkomst ved Færøernes industriminister Johan Dahl

Nordisk Råds præsident Henrik Dam Kristensen åbner konferencen


Sikkerhed i Arktis og Arktisk Råds nye aftale

9.15. ”Ny søfarts samarbejdsaftale i Nuuk”
Árni Olafsson, Udenrigsministeriets Færøkonsulent.

9.40 ”Sikkerhed til søs i Arktis”
Kontorchef Per Sønderstrup, Søfartsstyrelsen, Danmark

10.00 ”Søkort i Nordatlanten og omkring Grønland”
Chefkonsulent Jens Peter Hartmann, Kort og Matrikelstyrelsen, medoplægsholder
Orlogskaptajn Lars Hansen, Farvandsvæsnet

10.20 Kaffe

10.45 Søredningssamarbejdets vigtighed for regionen
Vilhjálmur Gregoriussen, direktør, Færøernes søfartsstyrelse

Samarbejdsprojekter for at forbedre søsikkerhed

11:05 ”Søredningsportal”
Tor-Einar Berg, Marintek, Norge, projektleder for projektet Søredningsportal i Nordatlanten

11.20 Sorte bokse til overlevelsesdragter
Marius Magnusson og Petur í Gong, MP-teknik, Færøerne

11.40 ”Risikokort for Nordatlanten”
Afdelingschef, Ph.d. Kristján Geirsson, Islands miljøstyrelse

12.00-13.00 Frokost

Nationale søberedskab, samarbejdsperspektiver, de næste skridt

13.00 Henrik Weihe Joensen, Direktør for Tilbúgvingarstovan,Beredskabskontoret, Færøerne

13.15 Anne Holm Gundersen, Afdelingsdirektør, Hovedredningscentralen Nord- Norge (TBC)

13.30 Orlogskaptajn Claus Andersen, Forsvarskommandoen, Danmark/Grønland.
Forsvarets opgaver i Nordatlanten og Arktis.

13.45 Søberedskab i Nordatlanten set med canadiske briller.
Kaptajn Anthony Patterson, Canada

14.15 Sikkerhed i Nordatlanten og integrerede overvågningssystemer.

Del 1: Den nuværende situation.

Del 2. Fremtidsudsigter.

Georg F. Lárusson direktør for Islands kystvagt. Ásgrímur Ásgrímsson Chef for Islands

Kystvagts Søfartstrafik Vagtcentral

Debat

Afslutning

15.15 Ólína Þorvarðardóttir, Vestnordisk Råds præsident

15.30 Konferencen færdig

Tilmelding til konferencen via Folketinget: Dennis.Lind@ft.dk


Yderligere informationer, kontakt venligst Peder Pedersen (Peder.Pedersen@ft.dk), Thordur Thorarinsson (vestnordisk@althingi.is) eller Lars Thostrup (lars@nora.fo).


Konferencen vil blive afsluttet sådan, at det er muligt at nå det sidste fly tilbage til Danmark, hvis man ønsker det d. 9. Juni. Sidste fly afgår kl.17.30 fra Vagar lufthavn, Færøerne.

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]