Ny beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse er afgivet

18.05.2011

Statsrevisorerne afgav den 18. maj 2011 beretning nr. 7/2010 om satsningen på ph.d.-uddannelse med denne bemærkning:

Satsningen på ph.d.-uddannelse bidrager til at gøre Danmark til et højteknologisk videnssamfund og bidrager til målet om, at forskningsaktiviteten i det offentlige skal udgøre mindst 1 % af bruttonationalproduktet. Der er således afsat i alt ca. 4,8 mia. kr. i perioden 2005-2012 til at øge ph.d.-optaget. En ph.d.-uddannelse er normalt en 3-årig forskeruddannelse, som bygger oven på en kandidatuddannelse fra universitetet. En ph.d.-uddannelse kvalificerer til at forske, udvikle og undervise på internationalt niveau.

Statsrevisorerne finder det positivt, at universiteterne har nået Folketingets mål om at optage flere ph.d.-studerende og oprette ph.d.-skoler. Optaget af ph.d.-studerende er således fordoblet, og optaget er sket på de prioriterede områder inden for naturvidenskab, sundhedsvidenskab og teknisk videnskab. Ph.d.-skolerne har bidraget til større ensartethed og kvalitet i ph.d.-uddannelserne og til, at de studerende bliver bedre til at gennemføre uddannelsen.

Statsrevisorerne vurderer, at beretningen og videnskabsministerens opfølgning herpå er et væsentligt bidrag til den beslutning, som Folketinget skal træffe i 2012 om, hvordan ph.d.-satsningen skal videreføres.

Ph.d.-satsningen er en stor økonomisk og uddannelsesmæssig satsning, og det er vigtigt, at Folketinget får mulighed for at vurdere, om der er behov for justeringer eller ændrede prioriteringer. Statsrevisorerne skal derfor pege på behovet for, at Videnskabsministeriet i højere grad følger, om resultaterne står mål med indsatsen, så det bl.a. bliver grundigt belyst:

  • om antallet af ph.d.er svarer til efterspørgslen fra offentlig forskning og det private arbejdsmarked
  • hvilken betydning udenlandske ph.d.-studerende har for målsætningen om vækst og velstand i Danmark
  • om satsningen på ph.d.-uddannelse er hensigtsmæssig i forhold til målet om at øge forskningsaktiviteten i det offentlige
  • hvordan satsningen på ph.d.-uddannelse påvirker virksomhedernes produktivitet og væksten i samfundet.

Ministerens svarfrist: 3 mdr.

Se hele beretningen her

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]