Nordisk solidaritetserklæring

08.04.2011

Nu er det én for alle, alle for én der gælder i Norden, siger Præsident Henrik Dam Kristensen, Nordisk Råd efter de norske udenrigsministres beslutning i Finland d. 5. april.

Henrik Dam Kristensen byder solidaritetserklæringen varmt velkommen.

- For kun få år siden var det tabu at tale om udenrigs- og sikkerhedspolitik i nordisk sammenhæng. Nu har vi fundet ud af, at det er til gavn for os alle med et forstærket samarbejde på dette område. Det næste logiske skridt ville være, hvis samarbejdet blev mere formaliseret og indgik under Nordisk Ministerråds ansvar. De nordiske lande har langt større vægt end størrelsen tilsiger. En bedre koordinering omkring internationale spørgsmål vil sikre os en langt større gennemslagskraft.

Solidaritetserklæringen slår fast at hvis et nordisk land skulle blive angrebet, vil de andre lande bistå med relevante virkemidler hvis de bliver bedt om det.

Erklæringen slår fast, at det er naturligt for de nordiske lande at samarbejde i en solidarisk ånd for at møde udenrigs- og sikkerhedspolitiske udfordringer. Det gælder ikke mindst i forhold til potentielle risici som menneskeskabte katastrofer, digitale angreb og terrorangreb.

Nordisk Råd er selv midt i en proces med at reformere sit arbejde under det danske formandskab.

På præsidiemødet i Stockholm torsdag 31. marts var den proces det vigtigste punkt. Et element er netop at Nordisk Råd udvider horisonten, når det gælder det internationale samarbejde. Både for regeringer og parlamentarikere er det nordiske samarbejde et vigtigt supplement til det etablerede europæiske og euroatlantiske samarbejde.

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]