Statsrevisorbemærkning til beretning om forsvarets EH-101 helikoptere

13.04.2011

Statsrevisorernes indstilling til Endelig betænkning 2009 til beretning nr. 17/2007 om forsvarets EH-101 helikoptere

Sagen optages i Endelig betænkning 2010 som fortsat sag med følgende statsrevisorbemærkning:

Forsvarsministeren meddelte i sin redegørelse af 24. november 2008, at der forventeligt ville komme en stigning i driftsomkostningerne ved EH-101 helikopterne i forhold til det forventede niveau ved anskaffelsen, at driftsomkostningerne ville blive afklaret, og at man om nødvendigt ville orientere bevillingsmyndighederne.

Statsrevisorerne finder det derfor særdeles utilfredsstilende, at forsvaret endnu ikke har fastlagt, hvilke omkostninger der skal indgå i beregningen af de totale driftsomkostninger ved brugen af EH-101 helikopterne.

Statsrevisorerne vil fortsat følge op på, hvordan det går med EH-101 helikop-ternes operative rådighed, helikopternes varetagelse af troppetransportopgaven og helikopternes driftsomkostninger.

Statsrevisorerne, 13. april 2011

 

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]