Statsrevisorbemærkning til beretning om modkøb ved køb af forsvarsmateriel hos udenlandske leverandører

16.03.2011

Statsrevisorernes bemærkning til beretning nr. 5/2010 om modkøb ved køb af forsvarsmateriel hos udenlandske leverandører

Folketinget har ved lov besluttet, at Danmark skal kræve modkøb, når forsvaret køber materiel hos udenlandske leverandører. Kravet om modkøb indebærer, at den udenlandske leverandør forpligter sig til med visse undtagelser at købe produkter hos dansk forsvarsindustri til en værdi af op til 100 % af kontraktbeløbet.

Formålet er erhvervsfremme og et ønske om at opretholde en dansk forsvarsindustri. Under de seneste 2 forsvarsforlig i perioden 2000-2009 er der således indgået modkøbsaftaler for ca. 20 mia. kr.

Statsrevisorerne kritiserer skarpt:

  • At forsvaret i stort omfang ikke underrettede Erhvervs- og Byggestyrelsen, når man købte forsvarsmateriel hos udenlandske leverandører i perioden 2007 - medio 2010. Konsekvensen har været, at Danmark ikke har opnået det modkøb, som var forudsat i reglerne.

  • At Forsvarsministeriet og Økonomi- og Erhvervsministeriet var 2 år om at afklare uenigheder mellem forsvaret og Erhvervs- og Byggestyrelsen om, hvordan reglerne om modkøb skulle fortolkes og forvaltes.

 

Ministrenes svarfrist: 2 mdr.

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]