Beretning om Danmarks tilslutning til Konkurrenceevnepagten

22.03.2011

Folketingets Europaudvalg har i dag afgivet beretning om Danmarks tilslutning til konkurrenceevnepagten (europagten).

Et flertal i udvalget (V, S, SF, KF og RV) ønsker, at Danmark deltager i pagten. Konkurrenceevnepagten indeholder 4 overordnede mål:

- Styrket konkurrenceevne
- Højere beskæftigelse
- Styrket holdbarhed af de offentlige finanser
- Understøttelse af finansiel stabilitet

Spørgsmålet om at nå de overordnede mål skal forankres på stats- og regeringschefsniveau.

Beretningen oplister en række præmisser for dansk deltagelse, bl.a. at de enkelte landes regeringer selv har ansvar for at formulere konkrete økonomisk-politiske initiativer, da pagten fokuserer på områder, der er under national kompetence, og at lister over eventuelle økonomisk-politiske initiativer fra EU kun er vejledende.

Vedlagt beretningen er også et notat fra Udenrigsministeriet og Justitsministeriet, der fastslår, at pagten ikke strider mod det danske euroforbehold.

Beretningen understreger, at Folketingets Europaudvalg fremover vil blive involveret forud for drøftelser af de overordnede mål i Det Europæiske Råd og i Rådet.

Den endelige version af beretningen foreligger endnu ikke, men et udkast til beretningen kan læses via linket i boksen til højre på siden.

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]