Statsrevisorerne afgiver Endelig betænkning over statsregnskabet for 2009

31.03.2011

Statsrevisorerne har netop afleveret Endelig betænkning over statsregnskabet for 2009 til Folketinget med indstilling om, at regnskabet godkendes. Betænkningen bliver nu behandlet i Finansudvalget med henblik på Folketingets endelige godkendelse af statsregnskabet.

Endelig betænkning er resultatet af den statslige revision i 2009 og indeholder:

  • Statsrevisorernes afgivelsesbemærkning til Folketinget vedrørende godkendelse af statsregnskabet for 2009. Statsrevisorerne har fremhævet en række sager på grund af deres særligt kritiske eller principielle karakter på disse ministerområder: Kultur-, Forsvars-, Skatte-, Undervisnings-, Justits-, Transport- og Beskæftigelsesministeriet
  • Afrapportering af Statsrevisorernes besigtigelser af statslig virksomhed mv.
  • Ministrenes redegørelser til Statsrevisorerne for de foranstaltninger og overvejelser, som årets beretninger har givet anledning til
  • Rigsrevisors bemærkninger til ministerredegørelserne
  • Rigsrevisionens opfølgning på fortsatte beretningssager fra tidligere år og Statsrevisorernes evt. bemærkninger hertil.

Statsrevisorerne har besluttet, at Endelig betænkning over statsregnskabet fremover kun afgives elektronisk.

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]