Dagsorden for statsrevisormøde i dag 16. marts 2011 kl. 13

16.03.2011

1. Nye beretninger
a. Beretning nr. 5/2010 om modkøb ved køb af forsvarsmateriel hos udenlandske leverandører
Statsrevisorernes bemærkning til beretningen bliver offentliggjort senest kl. 16 her på Statsrevisorernes hjemmeside under Nyheder. Beretningen kan ses på Rigsrevisionens hjemmeside fra kl. 16.

2. Sager til Endelig betænkning 2009
a. Beretning nr. 18/2009 om revisionen af statsregnskabet for 2009
Behandles på baggrund af samtlige ministres redegørelser og rigsrevisors notat af 25. februar 2011

b. Beretning nr. 17/2009 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2009
Behandles på baggrund af klima- og energiministerens redegørelse af 15. december 2010, økonomi- og erhvervsministerens redegørelse af 18. januar 2011, miljøministerens redegørelse af 21. januar 2011, fødevareministerens redegørelse af 21. januar 2011, skatteministerens redegørelse af 24. januar 2011, finansministeriets redegørelse af  25. januar 2011, videnskabsministerens redegørelse af 25. januar 2011 og rigsrevisors notat af 25. februar 2011

c. Beretning nr. 16/2009 om statens overførsler til kommuner og regioner i 2009
Behandles på baggrund af beskæftigelsesministerens redegørelse af 21. december 2010, socialministerens redegørelse af 14. januar 2011, indenrigs- og sundhedsministerens redegørelse af 25. januar 2011, integrationsministerens redegørelse af 4. februar 2011 og rigsrevisors notat af 25. februar 2011

4. Fortsatte sager til Endelig betænkning 2009
a. Beretning nr. 11/2009 om Metroselskabet I/S
Behandles på baggrund af rigsrevisors fortsatte notat af 8. marts 2001

b. Beretning nr. 19/2008 om statsregnskabet for 2008
Behandles på baggrund af rigsrevisors fortsatte notat af 4. marts 2011

c. Beretning nr. 19/2007 om statsregnskabet for 2007
Behandles på baggrund af rigsrevisors fortsatte notat af 4. marts 2011

d. Beretning 9/2007 om genopretning af jernbaneinfrastrukturen
Behandles på baggrund af rigsrevisors fortsatte notat af 8. marts 2011

e. Beretning nr. 18/2004 om statsregnskabet for 2004
Behandles på baggrund af rigsrevisors fortsatte notat af 4. marts 2011

f. Beretning nr. 10/2003 om Bygnings- og Boligregistret
Behandles på baggrund af rigsrevisors fortsatte notat af 3. marts 2011

5. Afgivelse af Endelig betænkning 2009
a. Statsregnskabet forelægges Folketinget til beslutning med Statsre-visorernes endelige betænkning, jf. Grundlovens § 47, stk. 3, og Lov om Statsrevisorerne § 5. Statsrevisorerne afgiver betænknin-gen med deres bemærkning.

6. Administrative sager
a. Rigsrevisionens budgetbidrag 2012
b. Rigsrevisionens nationale konference 6.-7. oktober 2011 om værdi af revision i den offentlige sektor

7. Notatønsker (evt. anmodninger om nye undersøgelser)

8. Eventuelt

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]