Dagsorden for statsrevisormøde i dag 23. februar 2011 kl. 13

23.02.2011

1. Nye beretninger
a. Beretning nr. 4/2010 om elektroniske patientjournaler på sygehusene
Statsrevisorernes bemærkning til beretningen bliver offentliggjort senest kl. 16 her på Statsrevisorernes hjemmeside under Nyheder. Beretningen kan ses på Rigsrevisionens hjemmeside fra kl. 16.

2. Fortsatte sager til Endelig betænkning 2009
a. Beretning nr. 13/2007 om Lønmodtagernes Dyrtidsfond
Behandles på baggrund af rigsrevisors fortsatte notat af 1. februar
b. Beretning nr. 10/2008 om Fødevareministeriets forvaltning af landbrugsstøtte
Behandles på baggrund af rigsrevisors fortsatte notat af 15. februar
             
3. Administrative sager
a. Statsrevisorernes og Rigsrevisionens budgetbidrag 2012
b. Statsrevisorernes tilbagemelding og dialog med Rigsrevisionen om Rigsrevisionens planer for 2011, eksterne evalueringer mv.
c. Sekretariatets teambuilding

4. Notater fra rigsrevisor

5. Notatønsker (evt. anmodninger om nye undersøgelser)
a. Notatønske om en undersøgelse af regionernes forvaltning af fedmeoperationer

6. Eventuelt

Kontaktinformation:
Sekretariatschef Gitte Korff
Tlf. 33 37 59 87

 

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]