Statsrevisorerne har i dag 23. februar 2011 anmodet rigsrevisor om en undersøgelse af regionernes forvaltning af fedmeoperationer

23.02.2011

Rigsrevisionen anmodes om i et notat til Statsrevisorerne at undersøge regionernes forvaltning af fedmeoperationer, alternativt at redegøre for en undersøgelse i et notat. Følgende spørgsmål ønskes besvaret, idet besvarelsen så vidt muligt skal omfatte perioden 2006-2010:

  • Udviklingen i antallet af fedmeoperationer fordelt på regioner med en beskrivelse af årsagerne til udviklingen, fx tekniske og økonomiske muligheder, behandlingsgaranti mv.
  • Udviklingen i omkostninger pr. fedmeoperation på de offentlige sygehuse
  • Udviklingen i DRG-taksten for fedmeoperationer
  • Udviklingen i regionernes betaling for fedmeoperationer på private sygehuse
  • Hvilke muligheder har regionerne haft for at udbyde fedmeoperationer, og har regionerne anvendt disse muligheder
  • Vurdering af om regionerne har taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af fedmeoperationer 2006-2010.

Baggrund
Dagbladet Politiken har i begyndelsen af februar 2011 bragt en række artikler om regionernes anvendelse af privathospitaler ved fedmeoperationer. Ifølge avisen har især Region Midtjylland skilt sig ud ved at lade en meget stor andel af patienterne operere på privathospitaler. Ifølge Landspatientregisteret skete det især i 2008, hvor 466 patienter i Region Midtjylland blev opereret for fedme, men hvor kun 14 patienter (3 %) fik operationen på offentlige sygehuse. I andre regioner udførte man selv mellem 10 % og 47 % af fedmeoperationerne.

Avisartiklerne beskriver også, at omkostningerne ved fedmeoperationer faldt i takt med, at lægerne på de offentlige sygehuse udførte flere operationer (området var i hastig vækst). På den baggrund nedsatte Sundhedsstyrelsen prisen på en operation i 2008 til 50.000 kr. – en operation, som i 2007 var sat til 80.000 kr. I Region Midtjylland fortsatte man imidlertid i 2008 med at betale 77.000 kr. for en operation på et privat sygehus. En speciallæge fra et af de private sygehuse, som har opereret flest patienter, mener ikke, at der har været tale om overbetaling af de private sygehuse. Han mener, at der er konstrueret en pris på 50.000 kr. uden hensyn til, hvad en operation rent faktisk koster på et offentligt sygehus – i håbet om at udkonkurrere de private sygehuse.

Regionsrådsformand Bent Hansen forklarer, at de mange fedmeoperationer er udført på private sygehuse, fordi man på regionens afdelinger for mave- og tarmkirurgi opererede de kræftsyge først, hvorved de overvægtige kom til at vente så længe, at de havde ret til at komme på privathospital.

Fakta
Andelen af overvægtige danskere (BMI over 25) er støt stigende, og i alderen 25-44 år er over halvdelen er mændene og en tredjedel af kvinderne overvægtige. Andelen af svært overvægtige (BMI over 30) stiger ligeledes og udgør i dag 12 % for kvinder og 13 % for mænd mod henholdsvis 3 % og 5 % i 1987. (Nyt fra Rockwoll® fondens forskningsenhed, dec. 2010).

Fedmeoperation er et kirurgisk indgreb i mavesæk og tarme, hvorved en stør-re eller mindre del afsnøres, så mavesækkens indhold reduceres, og så optaget af næringsstoffer reduceres. Det er altså ikke en kosmetisk operation som fx fedtsugning.

Sundhedslovens § 87 om udvidet frit sygehusvalg blev ændret ved lov nr. 1556 af 20. december 2006, så behandlingsfristen med virkning fra 1. oktober 2007 nedsattes fra to til en måned. Fedmeoperationer var i forvejen en type operation, som regionerne købte mange af på privathospitaler.

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]