Seminar i Landstingssalen om Nordens rolle som fredsskaber og konfliktløser

28.02.2011

Hvilke erfaringer de har nordiske fredsinstitutioner – og vil det være nyttigt med et stærkere nordisk netværk på dette område?

Disse spørgsmål bliver drøftet på et seminar onsdag 9.marts 2011 kl.10.00-12.30 i Landstingssalen i Folketinget, Christiansborg.

Det er Nordisk Råds danske delegation og Nordisk Råds Sekretariat der indbyder til dette møde. De nordiske lande og de nordiske fredsinstitutioner har hver især været involveret i forsøg på at skabe fred og løse konflikter rundt i verden.

Line Barfod, MF og medlem af Nordisk Råds Præsidium, har været med til at foreslå et styrket nordisk netværk på dette område. Andre har været skeptiske til, om det vil give øget nordisk nytte. Nu bliver der lejlighed til at få temaet belyst med indlæg fra centrale aktører fra flere nordiske lande.

Program

9.45 – 10.00 Kaffe og morgenbrød foran Landstingssalen (der bliver ikke kaffepause under mødet)

10.oo-10.10 Velkomst og indledning

Nordisk Råds Vicepræsident Marion Pedersen, V, MF og ordstyrer.

10.10 – 10.20 Forslag om styrket netværk mellem nordiske fredsinstitutioner

Line Barfod, MF og medlem af Nordisk Råds Præsidium, formand for venstre – grønne gruppe i Norden.


10.20-10.40: Konkrete eksempler på indsats med fredsskabelse og konfliktløsning.

Bjørn Møller , Danmark

Bjørn Møller har siden 1985 været seniorforsker ved først Center for Freds- og Konfliktforskning, COPRI, og siden Dansk Institut for Internationale Studier, DIIS. I perioden 1997-2000 var han desuden generalsekretær for International Peace Research Association (IPRA).

10.40-11.10: Nordisk nytte af stærkere samarbejde?

Raimo Väyrynen, Finland

Raimo Väyrynen har siden 2001 været medlem af bestyrelsen af PRIO, The Peace Research Institute Oslo. Han var tidligere formand for bestyrelsen for COPRI, Copenhagen Peace Research Institute, og tidligere også formand for Nordisk samarbejdskomité for international politik, inklusiv freds- og konfliktforskning. I 1970’erne var han direktør for Tampere Peace Research Institute.

11.10-11.30 Susann Simolin, Ålands Fredsinstitut. Fredsarbejde set fra Ålands eksempel.

Susann Simolin er informationsansvarlig på Ålands fredsinstitut og hun arbejder bland andet med at præsentere Ålands eksempel for udenlandske besøgere. Hun er journalist og pol. mag i statsvidenskab, rettet mod internationale relationer og fredsforskning.

11.30-12.30 Debat med synspunkter omkring nytte af et evt. stærkere netværk.

Mulighed for korte indlæg også fra repræsentanter for andre nordiske fredsinstitutter. Tid til debat.

Tilmeldning:

Det er nødvendigt med tilmelding senest 7. marts kl.12.00 til Nordisk Råds danske delegation ved Dennis Barndorph e-mail: Dennis.Lind@ft.dk

http://www.norden.org/da/nordisk-raad

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]