Nordisk Råds præsident Dam Kristensen i Nuuk: Styrk Arktisk Råd

14.02.2011

Præsident Henrik Dam Kristensen, S, Nordisk Råd besøgte Grønland d. 8. – 10. februar efter invitation fra Grønlands regering\ Naalakkersuisut.

Under besøget i Grønland mødtes Henrik Dam Kristensen med formanden for Grønlands Landsting, Josef Motzfeldt, ligesom der var tid til et kort besøg på Grønlands Universitet.

På besøgets anden dag var der modtagelse i Hans Egedes hus, det grønlandske selvstyres repræsentationsbolig af Finansminister og minister for nordisk samarbejde Palle Christiansen og af den kommende Rigsombudsmand på Grønland Mikala Engell.

NR- Præsidenten var inviteret til Grønland for at tale på Landstingets nordiske Seminar, hvor temaet var det nordiske samarbejdes betydning for det arktiske samarbejde og Nordens forhold til sine naboer i Nordatlanten herunder særligt Canada.

Formanden for Grønlands Landsting/ Inatsisartut Josef Motzfeldt med gæsterne fra Nordisk Råd. Præsident for Nordisk Råd Henrik Dam Kristensen og Formand for Norges delegation til Nordisk Råd Bendiks H. Arnesen. Foto: Inatsisartut

Arktisk Råd skal styrkes hvis det i fremtiden skal være det relevante regionale samarbejdsforum, sagde Henrik Dam Kristensen da han onsdag talte til nordiske og canadiske politikere i Nuuk.

Dam Kristensen påpegede at det danske formandskab i Arktisk Råd arbejder hårdt for at få en aftale i hus om at styrke rådets struktur til det kommende udenrigsministermøde i Nuuk i maj. Han understregede at et styrket Arktisk Råd har behov for sit eget sekretariat og sit eget budget, og at man med fordel kan give beslutningsmyndighed til rådet.

Søredning i Nordatlanten er også et tema som ligger Nordisk Råds præsidents hjerte nær.

– Vi i Nordisk Råd er glade for at det er lykkedes at komme frem til en bindende aftale i Arktisk Råd om at samarbejde om søredning. Aftalen forventes at blive underskrevet af de arktiske landes udenrigsministre i maj. Det vil være et historisk første skridt i retning af en styrkelse af Arktisk Råd.

Han understregede at en sådan aftale vil gøre det uforpligtende, konsensusbaserede samarbejde i Arktisk Råd til et mere målrettet og forpligtende samarbejde mellem de arktiske stater.

– Udfordringerne i Arktis er store – enorme akkurat som afstandene i Nordatlanten. Derfor skal der være fokus på beredskabet til søs og redning ved skibsulykker og miljøkatastrofer. Arktis er et af de prioriterede områder i det danske formandskabsprogram for Nordisk Råd. Den 9. juni arrangerer Nordisk Råd i samarbejde med Vestnordisk Råd og NORA (Nordisk Atlantsamarbejde) en konference på Færøerne om Arktis og søfartssikkerhed.

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]