Besøg af Bulgariens udenrigsminister

22.02.2011

Bulgariens udenrigsminister Nickolay Mladenov, besøgte den 22. februar 2011 Folketinget, hvor han mødtes med Folketingets formand Thor Pedersen.

Om udenrigsministeren
Nickolay Mladenov har været bulgarsk udenrigsminister siden 27. januar 2010. Han var inden da sit lands forsvarsminister i perioden 2009 – 2010. Før dette sad han i Europa-Parlamentet fra 2007 – 2009, hvor han bl.a. var medlem af parlamentets udenrigsudvalg og næstformand for parlamentets delegation for relationer mellem Irak og Afghanistan.

Bulgariens udenrigspolitik
Bulgarien blev medlem af NATO i april 2004 og af EU den 1. januar 2007. Stabiliteten på Balkan og i Sortehavsregionen er prioriteter i Bulgariens udenrigspolitik. Bulgarien deltager i de NATO-ledede sikkerhedsstyrker i Afghanistan og i Kosovo. Bulgarien bidrager endvidere til de EU-ledede missioner i Bosnien og Georgien samt i anti-pirat programmet i farvandet ud for Somalia.

Bulgariens indenrigspolitik
Bulgarien er en republik med en præsident som statsoverhoved, valgt for en 5-årig periode. Styreformen er parlamentarisk demokrati. Forfatningen er fra 1991 og bygger på den klassiske tredeling af magten. Parlamentet er valgt for en 4-årig periode. Den nuværende regerings førsteprioriteter er at fremme økonomisk vækst, udvikling og reformer samt at bekæmpe korruption og organiseret kriminalitet.

Relationer mellem Danmark og Bulgarien
Danmarks eksport til Ungarn steg fra 2008 til 2009 med 37 pct., og kunne primært tilskrives en markant stigning i eksporten af metalvarer til landet. Danmark importerer primært beklædningsgenstande fra Bulgarien, og mange danskere besøger årligt landet som turister. I 2008 var ca. 110.000 danskere på ferie i Bulgarien.

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]